FDM Studio | Stipdonk 43 | 5715 PD Lierop | The Netherlands
T. (+31) 492 528 902 | F. (+31) 492 524 125 | info@fdmstudio.eu
Op alle rechtsbetrekkingen van FDM Studio zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke
zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005. De tekst van deze voorwaarden kunt u hier downloaden.
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.